Executie

Cum lucram

Execuţia desăvârşită a lucrărilor derulate este posibilă datorită eficienţei şi interesului cu care sunt abordate variabile precum:

  • Planificarea resurselor materiale, umane şi financiare necesare
  • Incadrarea în bugetele si graficele de executie negociate cu beneficiarii
  • Menţinerea unui contact permanent cu parţile interesate: beneficiari, furnizori, organizaţii de certificare si autorizare